Ghidul aplicantului

Daca vrei sa te implici, sunt doua moduri in care ne poti ajuta: poti propune un proiect de mediu sau sanatate, fie te poti alatura comunitatii de voluntari care vor participa pentru realizarea proiectelor.


 • 1. Cine poate aplica

  • 1.a. Organizatii/ institutii eligibile pentru proiectele de sanatate:

   • Spitale
   • Policlinici
   • Cabinete medicale scolare
   • Primarii/ consilii locale care detin in proprietate cabinete medicale
   • ONG-uri care ofera servicii medicale directe
  • 1.b. Organizatii/ institutii eligibile pentru proiectele de mediu:

   • ONG-uri care prin statut deruleaza activitati de protectia mediului
   • Primarii
   • Institutii publice
   • Institutii de invatamant
  • 1.c. Organizatii/ institutii care NU sunt eligibile:

   • Organizatiile sindicale sau patronale, asociatiile profesionale, uniunile de interese economice de orice fel
   • Cabinete medicale individuale/ private (de orice specializare)
   • Partidele (organizatiile de orice tip) politice si cultele (organizatiile de orice tip) religioase din Romania;
   • Organizatiile care se afla in faliment sau in stare de lichidare
   • Organizatiile care nu si-au indeplinit obligatiile de plata a contributiilor la asigurarile sociale sau au datorii fiscale, datorii la contributiile pentru fondul de asigurari pentru somaj si pentru fondul asigurarilor de sanatate, conform prevederilor legale din Romania
   • Organizatiile sau organele de conducere ale acestora care sunt subiect al unui conflict de interese
   • Organizatii care au conturile blocate conform unei hotarari judecatoresti definitive, sunt in executare silita ori sunt in lichidare
 • 2. Conditii de eligibilitate

  • Rompetrol sustine proiecte care au o componenta sociala puternica. Astfel, in cadrul proiectelor depuse va fi inclusa motivatia sociala si impactului local: numarul persoanelor influentate de problema respectiva, numarul persoanelor care se vor implica in solutionarea problemei respective.
  • Coordonatorul de proiect trebuie sa aiba un parteneriat formalizat cu autoritatile locale si sa dovedeasca angajament comun pe termen lung pentru dezvoltarea si pastrarea rezultatelor proiectului ce face subiectul aplicatiei.
  • Numarul de proiecte alese de catre Rompetrol va fi conditionat de corectitudinea, transparenta si responsabilitatea aplicantilor si a sefilor de proiect.
  • Proiectele propuse in cadrul programului Impreuna pentru fiecare nu pot avea si alta finantare decat cea solicitata in cadrul programului, exceptie facand proiectele pentru care cofinatarea este asigurata de o autoritate locala sau institutie publica.
  • Proiectul trebuie sa respecte perioada de implementare stabilita de organizator: 01 septembrie 2014 – 01 aprilie 2015.
 • 3. Activitati eligibile

  • 3.a. In cazul proiectelor de sanatate

   • 3.a.1 Activitati principale

    Proiecte inovatoare si sustenabile care sa contribuie la cresterea gradului de sanatate in comunitate.
    Renovarea, reabilitarea si dotarea unitatilor care asigura servicii medicale si activitati de sanatate publica auxiliare.

   • 3.a.2 Activitati conexe

    Pe langa activitatile principale, proiectul propus spre finantare poate cuprinde activitati conexe precum:

    Sustinerea unor activitati de promovare si informare pe teme legate de sanatate in general sau de tema specifica a proiectului ce face subiectul aplicatiei; acestea pot avea loc in: scoli, licee, primarii, alte institutii publice sau de invatamant (ex: predispozitia locuitorilor la anumite boli, influenta stilului de viata sedentar asupra organismului, influenta fumatului, alimentatia sanatoasa etc.);

    Nu vor fi validate proiectele care presupun doar implementarea de activitati conexe sau acele proiecte care nu tin cont de ponderea financiara intre activitatile principale si cele conexe (vezi art. 4 – Bugetul de cheltuieli)

  • 3.b. In cazul proiectelor de mediu

   • 3.b.1 Activitati principale

    Conservarea si mentinerea sau imbunatatirea conditiilor de mediu existente la nivel local prin diferite activitati;

    Proiecte inovatoare si sustenabile care sa ridice calitatea aerului, apei si a mediului inconjurator din zona unde traieste comunitatea respectiva;
    Activitati si instalatii de testare, tratare, filtrare a apei; aparatura moderna, performanta sau inovatoare pentru tratarea impotriva bacteriilor, nitritilor etc.;

    Iluminatul si/sau incalzirea cladirilor de interes public (dispensar, scoala, adapost pentru persoane defavorizate etc.) folosind surse alternative de energie (exemplu: panourile solare etc.)

    Reamenajarea si reabilitarea zonelor sau terenurilor degradate; dezvoltarea culturilor specifice, compatibile cu acele terenuri.

   • 3.b.2 Activitati conexe

    Pe langa activitatile principale proiectul propus spre finantare trebuie sa cuprinde activitati conexe precum:

    - derularea de actiuni, in parteneriat cu alte ONG-uri din comunitate sau din vecinatatea acesteia, pentru instruirea populatiei asupra necesitatii implicarii acesteia in problemele comunitatii si modul in care poate fiecare sa o faca;

    - sustinerea unor activitati de promovare si informare pe teme legate de protectia mediului - in scoli, licee, primarii, alte institutii publice sau de invatamant.

    Nu vor fi validate proiectele care presupun doar implementarea de activitati conexe sau acele proiecte care nu tin cont de ponderea financiara intre activitatile principale si cele conexe. (vezi art. 4 – Bugetul de cheltuieli)


 • 4. Bugetul de cheltuieli

  Pentru a fi eligibile, costurile proiectelor trebuie sa fie necesare bunei desfasurari a proiectului si sa fie prevazute in bugetul detaliat al aplicatiei.

  • 4.a. Limite bugetare

   Pentru proiectele propuse in domeniile mediu sau sanatate, bugetul alocat unui proiect este de maxim 45.000 lei.

   Pentru proiecte de mediu si sanatate cu grad ridicat de complexitate si inovatie, bugetul maxim alocat este in limita 100.000 lei.

   Proiectele care vizeaza in mod special activitati de ecologizare, plantare sau campanii de informare in comunitate (prin mese rotunde, conferinte) pe teme de mediu si/sau sanatate au ca limita bugetara 15.000 lei.

  • 4.b. Cheltuieli eligibile

   • 4.b.1) Pentru proiecte de sanatate

    materiale de constructii destinate renovarii (ex: ciment, caramizi, vopsea, izolatii, geamuri, usi, acoperis, podele etc.)

    materiale necesare inlocuirii/ renovarii instalatiilor sanitare

    materiale necesare inlocuirii/ renovarii instalatiilor de incalzire

    mobilier (ex: scaune sala de asteptare, birouri, dulapuri etc.)

    echipamente si aparatura medicala pentru dotarea unitatilor sanitare

    cheltuieli directe pentru voluntarii implicati in proiect: transport, cazare, masa etc.

    eventualele studii si planuri necesare implementarii proiectului

    realizarea materialelor de promovare si informare (ex: tricouri, echipamente pentru voluntari, pliante, postere etc.)

    realizarea unor evenimente de promovare si informare cu impact pentru comunitate (ex: seminarii, ateliere etc.)


    Cheltuielile destinate renovarii si/sau reabilitarii trebuie sa aiba o pondere in buget cuprinsa intre minim 32% si maxim 100%.

    Cheltuielile destinate dotarii cu echipamente si aparatura medicala pot ajunge pana la maxim 50% din valoarea totala a bugetului.

    Cheltuielile destinate activitatilor conexe (prevazute la articolul 3.a.2) pot ajunge pana la maxim 18% din valoarea totala a bugetului. In acest caz, suma destinata activitatilor de promovare si informare se va imparti dupa cum urmeaza: 10% pentru producerea materialelor de informare si promovare, iar 8% pentru organizarea de evenimente de promovare si informare cu impact in comunitate.

    In cazul oricaror lucrari de amenajare, reabilitare, dotare cu aparatura si echipamente, Beneficiarul se angajeaza sa nu schimbe destinatia spatiului renovat sau a echipamentelor achizitionate pe o perioada de minim 3 ani.

   • 4.b.2 Pentru proiecte de mediu

    cheltuieli cu achizitionarea, transportul si instalarea echipamentelor destinate conservarii, mentinerii sau imbunatatirii conditiilor de mediu existente la nivel local

    cheltuieli pentru lucrarile de constructie si montare a echipamentelor de la punctul anterior

    cheltuieli pentru refacerea si repunerea in circuitul eco-sistemului a zonelor cu teren distrus sau degradat

    achizitionarea de echipament destinat colectarii de deseuri sau colectarii selective de deseuri

    inchiriere masini pentru transportarea deseurilor colectate

    eventualele studii si planuri necesare implementarii proiectului

    cheltuieli directe pentru voluntarii implicati in proiect: transport, cazare, masa etc.

    realizarea materialelor de promovare si informare (ex: tricouri, echipamente pentru voluntari, pliante, postere, placute si alte materiale de informare etc.)


    In cadrul proiectelor de salubritate si colectare deseuri, trebuie adusa dovada ridicarii si depozitarii deseurilor in conditiile respectarii normelor de mediu, pe o perioada de minim 1 an de la darea in folosinta.

    Cheltuielile destinate activitatilor conexe (prevazute la articolul 3.B.2) pot ajunge pana la maxim 18% din valoarea totala a bugetului. In acest caz, suma destinata activitatilor de promovare si informare se va imparti dupa cum urmeaza: 10% pentru producerea materialelor de informare si promovare, iar 8% pentru organizarea de evenimente de promovare si informare cu impact in comunitate.

    In cazul oricaror lucrari de dotare, instalarea aparaturii si echipamentelor destinate conservarii, mentinerii sau imbunatatirii conditiilor de mediu existente, Beneficiarul va fi reprezentat si de catre autoritatea locala din comunitatea respectiva, iar proprietatea asupra bunurilor sponsorizate va ramane a comunitatii, fiind in gestiunea reprezentantilor acesteia, impreuna cu seful de proiect.

  • 4.c.) Nu sunt eligibile urmatoarele tipuri de cheltuieli

   Salarii/ costuri salariale sau costuri de manopera pentru angajatii aplicantului, ONG-ului, pentru sefii de proiect sau grupurile de voluntari implicati in implemenatera proiectului

   Costuri finantate din sau pentru alte proiecte/ finantari/ sponsorizari

   Dobanzi datorate bancilor sau altor institutii financiare nebancare

   Amenzi si penalitati

   Datorii de orice fel


   Cheltuielile neeligibile, dar necesare derularii proiectului, precum si orice alta cheltuiala suplimentara care va aparea pe durata implementarii proiectului si nu a fost prevazuta in bugetul aprobat, vor fi suportate de beneficiarul aplicant al finantarii.

  • 4.d. Conditii de plata

   In cadrul programului “Impreuna pentru fiecare” platile se vor face integral (fara vreun avans) in maxim 45 (patruzeci si cinci) zile calendaristice din momentul semnarii contractului de catre toate partile semnatare.

   In cazul in care Beneficiarul nu a cheltuit toti banii bugetati, diferenta va fi returnata. Platile se vor face in contul Beneficiarului, cont deschis exclusiv pentru proiectul care a fost finantat (sau intr-un Subcont).

   Extrasele de cont lunare, pe perioada derularii contractului, vor fi trimise in copie Sponsorului.

 • 5. Calendarul activitatilor

  Start program: 19 mai 2014

  Inscriere proiecte: 19 mai – 07 iulie 2014

  Jurizare proiecte de catre juriu: 07 iulie – 21 iulie 2014

  Votarea proiectelor pe Facebook si website: 07 iulie – 21 iulie 2014

  Selectare proiecte short list pe baza voturilor si notei juriului: 23 iulie

  Evaluare in teren proiecte short list: 23 iulie – 03 august 2014

  Anuntare proiecte castigatoare: 04 august 2014

  Semnare contracte: 04 – 30 august 2014

  Implementare proiecte: 01 septembrie 2014 – 01 aprilie 2015

  Raportarea finala in cadrul programului Impreuna pentru fiecare : Aprilie 2015

 • 6. Monitorizare si Raportare

  Monitorizarea proiectelor castigatoare va fi asigurata pe toata perioada derularii programului de catre echipa “Impreuna pentru fiecare”. Legatura cu implementatorii va fi pastrata prin e-mail si telefon.

  Echipa Impreuna pentru fiecare va asigura monitorizare si consultanta in cadrul programului, raspunzand prompt la toate nevoile beneficiarilor (nevoi legate de implementare, dificultati intampinate etc).

  Beneficiarii proiectelor vor avea obligatia ca la sfarsitul fiecarei saptamani sa trimita pe adresa contact@impreunapentrufiecare.ro un e-mail de informare cu privire la evolutia activitatilor in cadrul proiectului. Acest e-mail saptamanal va contine si fotografii relevante din cadrul activitatilor realizate.

  Pentru asigurarea transparentei in cadrul proiectului, beneficiarii vor avea obligatia ca in fiecare saptamana sa posteze pe blogul proiectului www.impreunapentrufiecare.ro/blog o scurta descriere a activitatilor desfasurate. Aceasta informare va mentine publicul in permanent contact cu proiectele implementate.

  Pe parcursul implementarii proiectului, echipa “Impreuna pentru fiecare” va face o evaluare in teren a tuturor proiectelor implementate.

  Raportarea narativa si financiara completa se va realiza la sfarsitul proiectului, la o data stabilita de comun acord. Formularele de evaluare vor fi furnizate din timp de catre organizatori.

 • 7. Precizari finale

  In cazul in care dupa semnarea contractului de sponsorizare intervin modificari de orice natura, atat Beneficiarul cat si Sponsorul sunt obligati sa instiinteze cealalta parte cu privire la aceste modificari (ex: schimbare adresa, modificari in buget, lipsa voluntarilor etc.)

  Pentru intrebari si informatii suplimentare, va rugam sa trimiteti un e-mail pe adresa contact@impreunapentrufiecare.ro.

  Proiectele identice vor fi descalificate!