Descriere proiecte selectate pentru implementare – Împreună pentru fiecare 2014

Sunt multe probleme in jurul nostru si nu vor disparea daca asteptam sa le rezolve altcineva.

08-Aug-2014

1. Aventura unei picături: Pământ-Cer-Școală”, propus de Şcoala gimnazială “Grigore Moisil” Năvodari, Constanţa

Parteneri: Primăria oraşului Năvodari şi Centrul Carpato-Danubian de Geoecologie (CCDG)
Proiectul de faţă are ca scop asigurarea apei menajere pentru Şcoala "Grigore Moisil", Grădinițele “Albatros” și “Veseliei”, folosind ca surse alternative apa subterană şi apa pluvială în vederea reducerii cheltuielilor şcolii pentru consumul de apă nepotabilă.

2. ”Secundele înseamnă viaţă”, propus de Asociaţia Medicală Concordia 2006, Piatra Neamț, Neamţ.

Parteneri: Primăria Piatra Neamţ, Asociaţia "Salvatorul Nemţean, Inspectoratul pentru SItuaţii de Urgenţă "Petrodava" al judeţului Neamţ
Activităţile propuse ale proiectului sunt reamenajarea spaţiului în care funcţionează dispeceratul integrat ISU-Ambulanţă Neamţ, dotarea acestuia cu mobilier şi echipamente eletronice, de informatică şi comunicaţii moderne necesare în dispecerizarea apelurilor de urgenţă şi coordonarea acţiunilor de intervenţie, de către personalul Serviciului de Ambulanţă Judeţean Neamţ şi Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă "Petrodava" al Judeţului Neamţ.

3. ”Preţuim natura. Dezvoltarea unor sisteme de protecţie a mediului şi de utilizare a resurselor naturale în cadrul complexului de servicii pentru copii vulnerabili”, propus de: Fundatia Hospice Casa Sperantei, comuna Adunaţii Copăceni, jud. Giurgiu

Partener: Primăria comunei Adunaţii Copăceni
Fundaţia Hospice Casa Speranţei propune un proiect inovativ de introducere şi dezvoltare a unor sisteme complexe de protecţia mediului: colectare/reutilizare ape pluviale, epurare ape menajere, colectare selectivă, producere compost şi de captare / utilizare a energiei solare. Proiectul răspunde unei nevoi imediate de soluţionare a degradării clădirilor existente în complexul de servicii multidisciplinare pentru copii şi tineri vulnerabili, degradare cauzată de ape pluviale. Totodată, proiectul va conduce la crearea unui model de bună practică în ceea ce priveşte managementul deşeurilor, folosirea resurselor de energie alternativă şi agricultură bio.

4. “Modernizarea laboratorului de radiologie şi imagistică medicală al Spitalului Orăşenesc”, propus de Spitalul Orăşenesc din oraşul Simleu Silvaniei, jud. Sălaj

Partener: Primăria Oraşului Simleu Silvaniei
Proiectul se referă la achiziţionarea unui sistem de digitalizare bazat pe plăci fosforice, sistem care va fi montat la aparatele de radiologie existente. Acest echipament compact citeşte şi procesează imaginea digitală radiologică ce a fost înregistrată pe o casetă fosforică, fiind posibilă şi transmiterea imaginii la distanţă. Adăugand acest sistem la echipamentele radiologice clasice, laboratorul de radiologie se poate bucura de beneficiile unui laborator avansat de radiologie ce se bazează numai pe aparatura digitală. Fără a înlocui nici un aparat de radiologie, odată cu montarea noului sistem, laboratorul de radiologie va folosi numai imagini digitale, eliminându-se complet maşina de developat şi consumabilele aferente: filme, revelator, fixator. De asemenea, se vor reabilita şi igieniza încăperile în care funcţionează aparatele, se va turna sapa egalizatoare,se va acoperi cu tarket şi se vor vopsi pereţii. Serviciile de imagistică şi radiologie sunt singurul şi cel mai sigur mod prin care sunt diagnosticate unele afecţiuni grave cum sunt: cancerul bronhopulmonar, BPOC şi astmul bronşic (care sunt printre cele mai importante cauze de morbiditate şi mortalitate din România, pe primele locuri, prin bolile respiratorii cronice).

5. “Împreună”, propus de Asociaţia Terra-1530, Vorniceni, Republica Moldova

Parteneri: Primăria Vorniceni, Agenţia de Stat "Moldsilva”, Asociaţia pentru Promovarea Tineretului "Secolul XXI"
Proiectul are în vedere reamenajarea scuarului Vorniceni pe o suprafaţă de 2,65 hectare. Reamenajarea este o parte componentă a Strategiei Dezvoltarii Socio-Economice a localităţii nominalizate şi este reacţia acestora la fenomenul încălzirii globale, în condiţiile în care R. Moldova are cel mai mic procent de împădurire din Europa - 11. Vor fi instruiţi 45 de voluntari pentru a planta puieţi, iar aceştia vor monitoriza împreună cu specialişti din domeniu calitatea plantărilor, timp de 3 ani.

6. ”Condiţii mai bune pentru o sănătate mai bună”, propus de Spitalul municipal Vulcan,jud. Hunedoara

Partener: Primăria Municipiului Vulcan
Proiectul îşi propune reabilitarea unei părţi din Compartimentul de Primiri Urgenţe din cadrul Spitalului Municipal Vulcan în vederea realizării circuitelor funcţionale şi dotarea cu aparatură medicală a acestui compartiment. Astfel, se doreşte renovarea vestiarelor pentru pacienţi şi pentru personalul medical, renovarea spaţiului de depozitare, montarea de tarchet pe o suprafaţă de 330 mp şi achiziţionarea unui ventilator portabil şi a unui electrocardiograf cu 12 canale. De asemenea, din dorinţa de a responsabiliza populaţia asupra necesităţii prevenirii îmbolnăvirilor, activitatea de informare şi educare va fi promovată în cadrul comunităţii cu ajutorul unei echipe de voluntari.

7. ”Energie din soare pentru vieţuitoare”, propus de Asociaţia Scutul Cinegetic, Constanţa

Parteneri: Complexul Muzeal de Ştiinţe ale Naturii Constanţa, Inspectoratul Şcolar Judeţean Constanţa, Universitatea "Ovidius" din Constanţa, Universitatea Maritimă Constanţa, Asociaţia Judeţeană a Vânătorilor şi Pescarilor Sportivi din Constanţa
Proiectul va dezvolta un sistem dinamic și operativ de răspuns, din partea solicitantului asistat de parteneri, pentru generarea unei infrastructuri capabile să preia alerte ”112 animale în pericol”. Infrastructura de dezvoltare constă în 2 clădiri: Centrul Info și Gospodaria Ţărănească (parte a secției „Microrezervatie” a complexului muzeal), care vor fi adaptate pentru funcțiunea de: centru operațional (primire apeluri, site interactiv, sms-uri), laborator educaţional de intervenție pentru animalele rănite, centru carantină-azil, activități interactive pentru public integrate în dinamica muzeului. Prin proiect, acestea vor fi dotate cu sisteme de autonomie energetică (panouri solare) pentru realizarea sistemului de încălzire. Energia solară va avea un dublu rol: asigurarea energiei necesare supraviețuirii animalelor victime și sursă de educație pentru public (peste 100 000 de vizitatori înregistrați anual) prin realizarea de activităţi tematice în şcoli şi în cele două obiective din Microrezervaţie. Centrul Info va putea funcţiona pe toată perioada anului ca centru de informare privind protecţia mediului, iar Gospodaria Ţărănească cu cele 3 anexe va constitui un centru pentru ocrotirea animalelor sălbatice. Totodată, cele doua obiective vor servi ca model de bune practici privind utilizarea resurselor regenerabile.

8. ”Ostrovul, oază de sănătate”, propus de UAT Moldova Nouă

Partener: Asociaţia Dunărea Moldova Nouă
Obiectivele proiectului sunt: punerea în valoare a frumuseţilor naturale din Clisura Dunării, în special a Ostrovului Moldova Veche, fiind o zonă umedă avifaunistică, situată în apele Dunării, în apropiere de oraşul Moldova Nouă, de asemenea, implicarea unui număr cât mai mare de elevi de la şcolile din oraşul Moldova Nouă şi de la şcoala din satul Padina Matei, în vederea ecologizării paradisului regăsit, Ostrovul-Moldova Veche. Elevii se vor împăţti pe echipe coordonate de profesori şi vor desfăşura aceste activităţi în colaborare cu rangerii Parcului Natural Porţile de Fier. Tot pe insulă se doreşte marcarea traseelor turistice existente şi amenajarea unei poteci cu tematică intitulată ""Movila lui Attila".Aici se vor monta doua panouri solare pentru asigurarea iluminatului nocturn. În ultima etapă din proiect se va organiza un seminar de informare şi de atenţionare a autorităţilor publice la nivel regional şi naţional, în ceea ce priveşte poluarea insulei Ostrov cu praf de steril de la iazul de decantare a minei de cupru din zona.

9. "Împreună pentru un mediu curat prin reciclarea uleiurilor uzate", propus de Organizaţia Neguvernamentală Ecologistă Mare Nostrum, Constanţa

Partener: ISU Constanţa
Scopul proiectului: Colectarea unor cantităţi însemnate de uleiuri minerale şi vegetale uzate şi folosirea acestora pe post de combustibil pentru o centrală termică ce deserveşte salvatorii care îşi desfăşoară activitatea exclusiv în slujba cetăţenilor. Având în vedere faptul că în ultimii ani, pompierii se situează în topul încrederii populaţiei, se doreşte achiziţia unei centrale termice care utilizează combustibil neconvenţional pentru a convinge cât mai mulţi cetăţeni şi operatori economici să colecteze uleiurile minerale şi vegetale uzate şi să le predea în centrele de colectare ale Mare Nostrum pentru a putea fi redirecţionate către pompierii militari.În acest fel, se vor asigura condiţii bune de muncă în spaţiul în care îşi desfăşoară activitatea 130 de pompieri şi sunt garate 10 autospeciale de intervenţie.

10. “Prepararea apei calde menajere, prin valorificarea resurselor energetice regenerabile, cu sisteme ce utilizează energia solară, la Spitalul Orăşenesc Bumbeşti – Jiu, judeţul Gorj”, propus de Primăria oraşului Bumbeşti Jiu

Partener: Primăria oraşului Bumbeşti-Jiu
Scopul proiectului este prepararea apei calde menajere cu ajutorul energiei regenerabile şi scăderea cheltuielilor precum şi a emisiilor de dioxid de carbon rezultate din folosirea combustibilului gazos. Se doreşte montarea panourilor solare, execuţia întregii instalaţii cu panouri solare şi montajul utilajelor aferente necesare funcţionării sistemului în bune condiţii, reducerea gradului de poluare cauzată de sistemul clasic de producere a apei calde menajere, precum şi sprijinirea investiţiilor în modernizarea şi realizarea de noi capacităţi de producere a energiei termice. Unitatea administrativ-teritoriala Bumbesti-Jiu cuprinde centrul civic, localităţile Curtişoara, Lazareşti, Plesa şi Tetila si are o populaţie de 10135 locuitori.

11. ”Primul centru de referinţă pentru prevenirea şi depistarea bolilor de nutriţie şi metabolice în rândul copiilor de vârstă preşcolară şi şcolară din municipiul Vaslui”, propus de U.A.T. Municipiul Vaslui

Parteneri: Direcţia de Sănătate Publică Vaslui, Inspectoratul Şcolar Judeţean Vaslui
Prin acest proiect, U.A.T. Municipiul Vaslui urmăreşte să creeze cadrul adecvat pentru depistarea timpurie a bolilor de nutritive şi metabolice la nivelul grupului ţintă format din 13.962 preşcolari şi şcolari, înfiinţarea unei baze electronice de evidenţă a cazurilor identificate şi îndrumarea pacienţilor către medicii specialişti. Implementarea proiectului implică: lucrări de amenajare/construcţii a spaţiului existent (recompartimentarea acestuia prin montarea unui glasvand care va separa spaţiul de primire de cel dedicat consultaţiilor, înlocuirea vopselei de pe pereţi şi aplicarea unui lambriu din PVC, lucrări de vopsitorie (var lavabil), aplicare glafuri din PVC la ferestre, înlocuirea uşii de acces spre cabinet, montarea unui aparat de aer condiţionat), dotarea corespunzătoare a centrului cu echipamente şi aparatură medicală , tehnică IT şi mobilier (un analizor corporal profesional, fişiere metalice, scaune birou, aparat de aer condiţionat şi un kit informatic format din PC+soft şi un multifuncţional). Se vor organiza activităţi cu rol de informare a comunităţii locale în privinţa problemei ce o reprezintă creşterea incidenţei bolilor de nutriţie şi metabolice.

12. “Depistarea tulburărilor paroxistice de somn la copiii cu deficienţă neuropsihomotorie prin renovarea, reabilitarea şi dotarea camerei de EEG”, propus de Centrul Naţional Clinic de Recuperare Neuropsihomotorie Copii, Bucureşti

Parteneri: Primăria Sectorului 4
Proiectul propune dotarea centrului cu aparatură specifică în vederea înregistrării video EEG de lungă durată, în somn fiziologic, prin amenajarea unui cabinet. Această investigaţie paraclinică este necesară diagnosticării numărului mare de copii cu manifestări paroxistice în somn, nonepileptice sau epileptice. Tulburările de somn sunt o patologie frecvent asociată paraliziei cerebrale, care reprezintă 70-80% din cazuistica centrului. Astfel, copiii vor fi supravegheaţi prin camera video pe tot timpul înregistrării EEG, stabilindu-se o concordanţă între manifestările clinice şi înregistrarea grafică. Tratamentul corect va duce la o îmbunătăţire a prognosticului motor şi psihic pe viitor.

13. “Soluţii de tratare şi filtrare a apei în oraşul Dolhasca”, propus de Primăria oraşului Dolhasca

Partener: Liceul Tehnologic "Oltea Doamna”
Prin implementarea proiectului se doreşte achiziţionarea unei instalaţii de testare, tratare şi filtrare a apei şi aparatură modernă şi performantă pentru tratarea bacteriilor şi nitriţilor existenţi în apa din localitatea Dolhasca, jud. Suceava. În urma achiziţionării instalaţiei, locuitorii oraşului vor beneficia de apă potabilă.

14. “Reabilitare clădire dispensar uman Măldăreşti!”, propus de Primăria comunei Măldăreşti, Județul Vâlcea

Parteneri: Primăria comunei Măldăreşti, Scoala Gimnazială Măldăreşti
Scopul proiectului este reabilitarea clădirii dispensarului uman prin înlocuirea şarpantei și învelitoarei dar și anveloparea clădirii. Prezentul acoperiș al clădirii este foarte vechi, de peste 38 de ani și prin el se infiltrează apa ori de câte ori plouă. Anveloparea clădirii este necesară deoarece va ajuta la economisirea căldurii pe timp de iarnă (încălzirea realizându-se cu sobe de teracotă cu combustibil solid), precum şi la schimbarea aspectului exterior al clădirii. Proiectul doreşte sa tragă un semnal de alarmă în cea ce priveşte creşterea incidentei diverselor boli la copii si metode de prevenire a acestora prin informarea elevilor din şcoala şi grădiniţa din comuna Măldăreşti si implicit a părinţilor acestora. Beneficiarii proiectului sunt toţi locuitorii comunei.

Galerie foto - Facebook.

0 imagini
Nici un comentariu