Blog

Descriere proiecte selectate pentru implementare – Împreună pentru fiecare 2014

08 August 2014

1. Aventura unei picături: Pământ-Cer-Școală”, propus de Şcoala gimnazială “Grigore Moisil” Năvodari, Constanţa

Parteneri: Primăria oraşului Năvodari şi Centrul Carpato-Danubian de Geoecologie (CCDG)
Proiectul de faţă are ca scop asigurarea apei menajere pentru Şcoala "Grigore Moisil", Grădinițele “Albatros” și “Veseliei”, folosind ca surse alternative apa subterană şi apa pluvială în vederea reducerii cheltuielilor şcolii pentru consumul de apă nepotabilă.

2. ”Secundele înseamnă viaţă”, propus de Asociaţia Medicală Concordia 2006, Piatra Neamț, Neamţ.

Parteneri: Primăria Piatra Neamţ, Asociaţia "Salvatorul Nemţean, Inspectoratul pentru SItuaţii de Urgenţă "Petrodava" al judeţului Neamţ
Activităţile propuse ale proiectului sunt reamenajarea spaţiului în care funcţionează dispeceratul integrat ISU-Ambulanţă Neamţ, dotarea acestuia cu mobilier şi echipamente eletronice, de informatică şi comunicaţii moderne necesare în dispecerizarea apelurilor de urgenţă şi coordonarea acţiunilor de intervenţie, de către personalul Serviciului de Ambulanţă Judeţean Neamţ şi Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă "Petrodava" al Judeţului Neamţ.

3. ”Preţuim natura. Dezvoltarea unor sisteme de protecţie a mediului şi de utilizare a resurselor naturale în cadrul complexului de servicii pentru copii vulnerabili”, propus de: Fundatia Hospice Casa Sperantei, comuna Adunaţii Copăceni, jud. Giurgiu

Partener: Primăria comunei Adunaţii Copăceni
Fundaţia Hospice Casa Speranţei propune un proiect inovativ de introducere şi dezvoltare a unor sisteme complexe de protecţia mediului: colectare/reutilizare ape pluviale, epurare ape menajere, colectare selectivă, producere compost şi de captare / utilizare a energiei solare. Proiectul răspunde unei nevoi imediate de soluţionare a degradării clădirilor existente în complexul de servicii multidisciplinare pentru copii şi tineri vulnerabili, degradare cauzată de ape pluviale. Totodată, proiectul va conduce la crearea unui model de bună practică în ceea ce priveşte managementul deşeurilor, folosirea resurselor de energie alternativă şi agricultură bio.

4. “Modernizarea laboratorului de radiologie şi imagistică medicală al Spitalului Orăşenesc”, propus de Spitalul Orăşenesc din oraşul Simleu Silvaniei, jud. Sălaj

Partener: Primăria Oraşului Simleu Silvaniei
Proiectul se referă la achiziţionarea unui sistem de digitalizare bazat pe plăci fosforice, sistem care va fi montat la aparatele de radiologie existente. Acest echipament compact citeşte şi procesează imaginea digitală radiologică ce a fost înregistrată pe o casetă fosforică, fiind posibilă şi transmiterea imaginii la distanţă. Adăugand acest sistem la echipamentele radiologice clasice, laboratorul de radiologie se poate bucura de beneficiile unui laborator avansat de radiologie ce se bazează numai pe aparatura digitală. Fără a înlocui nici un aparat de radiologie, odată cu montarea noului sistem, laboratorul de radiologie va folosi numai imagini digitale, eliminându-se complet maşina de developat şi consumabilele aferente: filme, revelator, fixator. De asemenea, se vor reabilita şi igieniza încăperile în care funcţionează aparatele, se va turna sapa egalizatoare,se va acoperi cu tarket şi se vor vopsi pereţii. Serviciile de imagistică şi radiologie sunt singurul şi cel mai sigur mod prin care sunt diagnosticate unele afecţiuni grave cum sunt: cancerul bronhopulmonar, BPOC şi astmul bronşic (care sunt printre cele mai importante cauze de morbiditate şi mortalitate din România, pe primele locuri, prin bolile respiratorii cronice).

5. “Împreună”, propus de Asociaţia Terra-1530, Vorniceni, Republica Moldova

Parteneri: Primăria Vorniceni, Agenţia de Stat "Moldsilva”, Asociaţia pentru Promovarea Tineretului "Secolul XXI"
Proiectul are în vedere reamenajarea scuarului Vorniceni pe o suprafaţă de 2,65 hectare. Reamenajarea este o parte componentă a Strategiei Dezvoltarii Socio-Economice a localităţii nominalizate şi este reacţia acestora la fenomenul încălzirii globale, în condiţiile în care R. Moldova are cel mai mic procent de împădurire din Europa - 11. Vor fi instruiţi 45 de voluntari pentru a planta puieţi, iar aceştia vor monitoriza împreună cu specialişti din domeniu calitatea plantărilor, timp de 3 ani.

6. ”Condiţii mai bune pentru o sănătate mai bună”, propus de Spitalul municipal Vulcan,jud. Hunedoara

Partener: Primăria Municipiului Vulcan
Proiectul îşi propune reabilitarea unei părţi din Compartimentul de Primiri Urgenţe din cadrul Spitalului Municipal Vulcan în vederea realizării circuitelor funcţionale şi dotarea cu aparatură medicală a acestui compartiment. Astfel, se doreşte renovarea vestiarelor pentru pacienţi şi pentru personalul medical, renovarea spaţiului de depozitare, montarea de tarchet pe o suprafaţă de 330 mp şi achiziţionarea unui ventilator portabil şi a unui electrocardiograf cu 12 canale. De asemenea, din dorinţa de a responsabiliza populaţia asupra necesităţii prevenirii îmbolnăvirilor, activitatea de informare şi educare va fi promovată în cadrul comunităţii cu ajutorul unei echipe de voluntari.

7. ”Energie din soare pentru vieţuitoare”, propus de Asociaţia Scutul Cinegetic, Constanţa

Parteneri: Complexul Muzeal de Ştiinţe ale Naturii Constanţa, Inspectoratul Şcolar Judeţean Constanţa, Universitatea "Ovidius" din Constanţa, Universitatea Maritimă Constanţa, Asociaţia Judeţeană a Vânătorilor şi Pescarilor Sportivi din Constanţa
Proiectul va dezvolta un sistem dinamic și operativ de răspuns, din partea solicitantului asistat de parteneri, pentru generarea unei infrastructuri capabile să preia alerte ”112 animale în pericol”. Infrastructura de dezvoltare constă în 2 clădiri: Centrul Info și Gospodaria Ţărănească (parte a secției „Microrezervatie” a complexului muzeal), care vor fi adaptate pentru funcțiunea de: centru operațional (primire apeluri, site interactiv, sms-uri), laborator educaţional de intervenție pentru animalele rănite, centru carantină-azil, activități interactive pentru public integrate în dinamica muzeului. Prin proiect, acestea vor fi dotate cu sisteme de autonomie energetică (panouri solare) pentru realizarea sistemului de încălzire. Energia solară va avea un dublu rol: asigurarea energiei necesare supraviețuirii animalelor victime și sursă de educație pentru public (peste 100 000 de vizitatori înregistrați anual) prin realizarea de activităţi tematice în şcoli şi în cele două obiective din Microrezervaţie. Centrul Info va putea funcţiona pe toată perioada anului ca centru de informare privind protecţia mediului, iar Gospodaria Ţărănească cu cele 3 anexe va constitui un centru pentru ocrotirea animalelor sălbatice. Totodată, cele doua obiective vor servi ca model de bune practici privind utilizarea resurselor regenerabile.

8. ”Ostrovul, oază de sănătate”, propus de UAT Moldova Nouă

Partener: Asociaţia Dunărea Moldova Nouă
Obiectivele proiectului sunt: punerea în valoare a frumuseţilor naturale din Clisura Dunării, în special a Ostrovului Moldova Veche, fiind o zonă umedă avifaunistică, situată în apele Dunării, în apropiere de oraşul Moldova Nouă, de asemenea, implicarea unui număr cât mai mare de elevi de la şcolile din oraşul Moldova Nouă şi de la şcoala din satul Padina Matei, în vederea ecologizării paradisului regăsit, Ostrovul-Moldova Veche. Elevii se vor împăţti pe echipe coordonate de profesori şi vor desfăşura aceste activităţi în colaborare cu rangerii Parcului Natural Porţile de Fier. Tot pe insulă se doreşte marcarea traseelor turistice existente şi amenajarea unei poteci cu tematică intitulată ""Movila lui Attila".Aici se vor monta doua panouri solare pentru asigurarea iluminatului nocturn. În ultima etapă din proiect se va organiza un seminar de informare şi de atenţionare a autorităţilor publice la nivel regional şi naţional, în ceea ce priveşte poluarea insulei Ostrov cu praf de steril de la iazul de decantare a minei de cupru din zona.

9. "Împreună pentru un mediu curat prin reciclarea uleiurilor uzate", propus de Organizaţia Neguvernamentală Ecologistă Mare Nostrum, Constanţa

Partener: ISU Constanţa
Scopul proiectului: Colectarea unor cantităţi însemnate de uleiuri minerale şi vegetale uzate şi folosirea acestora pe post de combustibil pentru o centrală termică ce deserveşte salvatorii care îşi desfăşoară activitatea exclusiv în slujba cetăţenilor. Având în vedere faptul că în ultimii ani, pompierii se situează în topul încrederii populaţiei, se doreşte achiziţia unei centrale termice care utilizează combustibil neconvenţional pentru a convinge cât mai mulţi cetăţeni şi operatori economici să colecteze uleiurile minerale şi vegetale uzate şi să le predea în centrele de colectare ale Mare Nostrum pentru a putea fi redirecţionate către pompierii militari.În acest fel, se vor asigura condiţii bune de muncă în spaţiul în care îşi desfăşoară activitatea 130 de pompieri şi sunt garate 10 autospeciale de intervenţie.

10. “Prepararea apei calde menajere, prin valorificarea resurselor energetice regenerabile, cu sisteme ce utilizează energia solară, la Spitalul Orăşenesc Bumbeşti – Jiu, judeţul Gorj”, propus de Primăria oraşului Bumbeşti Jiu

Partener: Primăria oraşului Bumbeşti-Jiu
Scopul proiectului este prepararea apei calde menajere cu ajutorul energiei regenerabile şi scăderea cheltuielilor precum şi a emisiilor de dioxid de carbon rezultate din folosirea combustibilului gazos. Se doreşte montarea panourilor solare, execuţia întregii instalaţii cu panouri solare şi montajul utilajelor aferente necesare funcţionării sistemului în bune condiţii, reducerea gradului de poluare cauzată de sistemul clasic de producere a apei calde menajere, precum şi sprijinirea investiţiilor în modernizarea şi realizarea de noi capacităţi de producere a energiei termice. Unitatea administrativ-teritoriala Bumbesti-Jiu cuprinde centrul civic, localităţile Curtişoara, Lazareşti, Plesa şi Tetila si are o populaţie de 10135 locuitori.

11. ”Primul centru de referinţă pentru prevenirea şi depistarea bolilor de nutriţie şi metabolice în rândul copiilor de vârstă preşcolară şi şcolară din municipiul Vaslui”, propus de U.A.T. Municipiul Vaslui

Parteneri: Direcţia de Sănătate Publică Vaslui, Inspectoratul Şcolar Judeţean Vaslui
Prin acest proiect, U.A.T. Municipiul Vaslui urmăreşte să creeze cadrul adecvat pentru depistarea timpurie a bolilor de nutritive şi metabolice la nivelul grupului ţintă format din 13.962 preşcolari şi şcolari, înfiinţarea unei baze electronice de evidenţă a cazurilor identificate şi îndrumarea pacienţilor către medicii specialişti. Implementarea proiectului implică: lucrări de amenajare/construcţii a spaţiului existent (recompartimentarea acestuia prin montarea unui glasvand care va separa spaţiul de primire de cel dedicat consultaţiilor, înlocuirea vopselei de pe pereţi şi aplicarea unui lambriu din PVC, lucrări de vopsitorie (var lavabil), aplicare glafuri din PVC la ferestre, înlocuirea uşii de acces spre cabinet, montarea unui aparat de aer condiţionat), dotarea corespunzătoare a centrului cu echipamente şi aparatură medicală , tehnică IT şi mobilier (un analizor corporal profesional, fişiere metalice, scaune birou, aparat de aer condiţionat şi un kit informatic format din PC+soft şi un multifuncţional). Se vor organiza activităţi cu rol de informare a comunităţii locale în privinţa problemei ce o reprezintă creşterea incidenţei bolilor de nutriţie şi metabolice.

12. “Depistarea tulburărilor paroxistice de somn la copiii cu deficienţă neuropsihomotorie prin renovarea, reabilitarea şi dotarea camerei de EEG”, propus de Centrul Naţional Clinic de Recuperare Neuropsihomotorie Copii, Bucureşti

Parteneri: Primăria Sectorului 4
Proiectul propune dotarea centrului cu aparatură specifică în vederea înregistrării video EEG de lungă durată, în somn fiziologic, prin amenajarea unui cabinet. Această investigaţie paraclinică este necesară diagnosticării numărului mare de copii cu manifestări paroxistice în somn, nonepileptice sau epileptice. Tulburările de somn sunt o patologie frecvent asociată paraliziei cerebrale, care reprezintă 70-80% din cazuistica centrului. Astfel, copiii vor fi supravegheaţi prin camera video pe tot timpul înregistrării EEG, stabilindu-se o concordanţă între manifestările clinice şi înregistrarea grafică. Tratamentul corect va duce la o îmbunătăţire a prognosticului motor şi psihic pe viitor.

13. “Soluţii de tratare şi filtrare a apei în oraşul Dolhasca”, propus de Primăria oraşului Dolhasca

Partener: Liceul Tehnologic "Oltea Doamna”
Prin implementarea proiectului se doreşte achiziţionarea unei instalaţii de testare, tratare şi filtrare a apei şi aparatură modernă şi performantă pentru tratarea bacteriilor şi nitriţilor existenţi în apa din localitatea Dolhasca, jud. Suceava. În urma achiziţionării instalaţiei, locuitorii oraşului vor beneficia de apă potabilă.

14. “Reabilitare clădire dispensar uman Măldăreşti!”, propus de Primăria comunei Măldăreşti, Județul Vâlcea

Parteneri: Primăria comunei Măldăreşti, Scoala Gimnazială Măldăreşti
Scopul proiectului este reabilitarea clădirii dispensarului uman prin înlocuirea şarpantei și învelitoarei dar și anveloparea clădirii. Prezentul acoperiș al clădirii este foarte vechi, de peste 38 de ani și prin el se infiltrează apa ori de câte ori plouă. Anveloparea clădirii este necesară deoarece va ajuta la economisirea căldurii pe timp de iarnă (încălzirea realizându-se cu sobe de teracotă cu combustibil solid), precum şi la schimbarea aspectului exterior al clădirii. Proiectul doreşte sa tragă un semnal de alarmă în cea ce priveşte creşterea incidentei diverselor boli la copii si metode de prevenire a acestora prin informarea elevilor din şcoala şi grădiniţa din comuna Măldăreşti si implicit a părinţilor acestora. Beneficiarii proiectului sunt toţi locuitorii comunei.

Galerie foto - Facebook.

Postat in: Fara categorie
» Nici un comentariu

Lista proiecte castigatoare "Impreuna pentru fiecare" - 2014

07 August 2014
Nr. Titlul proiectului Link proiect Localitate Aplicant
1 Aventura unei picături: Pământ-Cer-Școală http://www.impreunapentrufiecare.ro/node/3923 Năvodari, Constanţa Școala Gimnazială Grigore Moisil
2 Secundele înseamnă viaţă http://www.impreunapentrufiecare.ro/node/3688 Piatra Neamţ, Neamţ Dispeceratul integrat ISU-Ambulanţă Neamţ din cadrul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă "Petrodava" al judeţului Neamţ
3 Preţuim natura. Dezvoltarea unor sisteme de protecţie a mediului şi de utilizare a resurselor naturale in cadrul complexului de servicii pentru copii vulnerabili http://www.impreunapentrufiecare.ro/node/3789 Adunatii Copăceni, Giurgiu Fundaţia Hospice Casa Sperantei, Adunaţii Copăceni
4 Primul centru de referinţă pentru prevenirea şi depistarea bolilor de nutriţie şi metabolice in randul copiilor de varstă preşcolară şi şcolară din municipiul Vaslui http://www.impreunapentrufiecare.ro/node/3527 Vaslui, Vaslui Centrul de referinţă pentru prevenirea şi depistarea bolilor de nutriţie şi metabolice, Vaslui
5 Modernizarea laboratorului de radiologie si imagistică medicală al Spitalului Orăsenesc http://www.impreunapentrufiecare.ro/node/3796 Șimleu Silvaniei, Salaj Spitalul Orăşenesc
6 Împreună http://www.impreunapentrufiecare.ro/node/3493 Vorniceni, Republica Moldova ONG ; 6000 locuitori ai satului Vorniceni
7 Condiţii mai bune pentru o sănătate mai bună http://www.impreunapentrufiecare.ro/node/3819 Vulcan, Hunedoara Spitalul Municipal Vulcan
8 Energie din soare pentru vieţuitoare http://www.impreunapentrufiecare.ro/node/3883 Constanţa Asociaţia Scutul Cinegetic
9 Ostrovul, oază de sănătate. http://www.impreunapentrufiecare.ro/node/3492 Moldova Nouă, Caraş-Severin UAT Moldova Nouă
10 Împreună pentru un mediu curat prin reciclarea uleiurilor uzate http://www.impreunapentrufiecare.ro/node/3882 Constanţa Organizaţia Neguvernamentală Ecologistă Mare Nostrum; pompierii militari din Constanţa
11 Depistarea tulburarilor paroxistice de somn la copiii cu deficienţă neuropsihomotorie prin renovarea, reabilitarea şi dotarea camerei de EEG http://www.impreunapentrufiecare.ro/node/3701 Bucureşti, sector 4 Centrul Naţional Clinic de Recuperare Neuropsihomotorie Copii
12 Prepararea apei calde menajere, prin valorificarea resurselor energetice regenerabile, cu sisteme ce utilizează energia solara , la Spitalul Orăşenesc Bumbeşti – Jiu, judeţul Gorj http://www.impreunapentrufiecare.ro/node/3808 Bumbesti Jiu, Gorj Spitalul Orăşenesc Bumbesti Jiu
13 Soluţii de tratare si filtrare a apei in oraşul Dolhasca http://www.impreunapentrufiecare.ro/node/3674 Dolhasca, Suceava Primaria oraşului Dolhasca
14 Reabilitare clădire dispensar uman Măldăreşti! http://www.impreunapentrufiecare.ro/node/3738 Măldăreşti, Vâlcea 1. Primăria comunei Măldăreşti; 2. Școala GimnazialăPostat in: Fara categorie
» Nici un comentariu

Lista proiectelor finaliste din programul "Împreună pentru fiecare" - 2014 (vizita teren)

23 July 2014
Nr. Titlul proiectului Link proiect Locul implementarii Nota finala (Juriu + FB)
1 Aventura unei picături: Pământ-Cer-Școală http://www.impreunapentrufiecare.ro/node/3923 Năvodari, Constanta 6.23
2 Sanatatea, o necesitate a tuturor http://www.impreunapentrufiecare.ro/node/3797 Brahasesti, Galati 6.06  
3 O sansa pentru viata http://www.impreunapentrufiecare.ro/node/3794 Aiud, Alba 6.00  
4 Bine ai venit pe lume! http://www.impreunapentrufiecare.ro/node/3660 Tg. Neamt, Neamt 5.82  
5 Sa sprijinim impreuna bolnavii de tuberculoza din judetul Sibiu http://www.impreunapentrufiecare.ro/node/3650 Sibiu,  Sibiu 5.15  
6 Secundele înseamnă viaţă http://www.impreunapentrufiecare.ro/node/3688 Piatra Neamt, Neamt 5.08
7 Biblioteca verde – O sansa pentru viitor pentru copiii din Mesteacan si Tabara, Neamt http://www.impreunapentrufiecare.ro/node/3925 Mesteaca, Neamt 4.96
8 Pretuim natura. Dezvoltarea unor sisteme de protectie a mediului si de utilizare a resurselor naturale in cadrul complexului de servicii pentru copii vulnerabili http://www.impreunapentrufiecare.ro/node/3789 Adunatii Copaceni, Giurgiu 4.95
9 EcoMaraton Delta Vacaresti http://www.impreunapentrufiecare.ro/node/3538 Bucuresti, sector 4 4.94
10 Primul centru de referinta pentru prevenirea si depistarea bolilor de nutritie si metabolice in randul copiilor de varsta prescolara si scolara din municipiul Vaslui http://www.impreunapentrufiecare.ro/node/3527 Vaslui, Vaslui 4.92
11 Impreuna pentru pacientii din jud.Neamt-Infiintarea Ambulatoriului Integrat al Spitalului de Pneumoftiziologie Bisericani http://www.impreunapentrufiecare.ro/node/3668 Bisericani, Neamt 4.91
12 Implică-te şi ajută Cantina Socială împreună cu Primăria Vulcan şi Subfiliala Crucea Roşie http://www.impreunapentrufiecare.ro/node/3445 Vulcan,  Hunedoara 4.82
13 Energie sigura si ieftina http://www.impreunapentrufiecare.ro/node/3424 Vlahita, Harghita 4.81
14 Servicii integrate de Îngrijire la domiciliu prin sistemul de monitorizare la distanţă - Teleasistenţă! http://www.impreunapentrufiecare.ro/node/3636 Bucureşti 4.81
15 Modernizarea laboratorului de radiologie si imagistica medicala al Spitalului Orasenesc http://www.impreunapentrufiecare.ro/node/3796 Simleu Silvaniei, Salaj 4.77
16 Impreuna http://www.impreunapentrufiecare.ro/node/3493 Vorniceni, Republica Moldova 4.72
17 Conditii mai bune pentru o sanatate mai buna http://www.impreunapentrufiecare.ro/node/3819 Vulcan, Hunedoara 4.66
18 Energie din soare pentru vietuitoare http://www.impreunapentrufiecare.ro/node/3883 Constanta 4.64
19 Apa potabila pentru locuitorii Vadu Crisului http://www.impreunapentrufiecare.ro/node/3694 Vadu Crisului, Bihor 4.61
20 Ostrovul, oaza de sanatate. http://www.impreunapentrufiecare.ro/node/3492 Moldova Noua, Caras-Severin 4.56
21 Sanatate in Ferentari http://www.impreunapentrufiecare.ro/node/3811 Bucuresti, sector 5 4.54
22 Renovarea camerei de garda a Clinicii de Pediatrie, in cadrul Institutului Clinic Fundeni http://www.impreunapentrufiecare.ro/node/3911 Bucuresti 4.54
23 Impreuna pentru un mediu curat prin reciclarea uleiurilor uzate http://www.impreunapentrufiecare.ro/node/3882 Constanta 4.53
24 Impreuna oferim Zambete pentru o viata mai buna! http://www.impreunapentrufiecare.ro/node/3864 Bucuresti 4.40
25 Depistarea tulburarilor paroxistice de somn la copiii cu deficienta neuropsihomotorie prin renovarea, reabilitarea si dotarea camerei de EEG http://www.impreunapentrufiecare.ro/node/3701 Bucuresti, sector 4 4.34
26 Prepararea apei calde menajere, prin valorificarea resurselor energetice regenerabile, cu sisteme ce utilizează energia solara , la Spitalul Orăşenesc Bumbeşti – Jiu, judeţul Gorj http://www.impreunapentrufiecare.ro/node/3808 Bumbesti Jiu, Gorj 4.34
27 Solutii de tratare si filtrare a apei in orasul Dolhasca http://www.impreunapentrufiecare.ro/node/3674 Dolhasca, Suceava 4.32
28 Reabilitare clădire dispensar uman Măldăreşti! http://www.impreunapentrufiecare.ro/node/3738 Măldăreşti, Vâlcea 4.27Postat in: Fara categorie
» Nici un comentariu

Orchestra Română de Tineret are o nouă harpă de la Rompetrol

18 June 2014

KMG International (fostul Grup Rompetrol) a achiziționat și donat Orchestrei Române de Tineret o harpă americană Lyon & Healy ce poate fi ascultată pentru prima dată în concerte la Sala Radio (21 iunie) și Ateneu (22 iunie). Valoarea sprijinului oferit este de 25.000 USD.

"La nivel de grup abordăm proiectele de tip CSR din perspectiva dezvoltării durabile, de aceea prin intermediul politicilor corporatiste susținem cu prioritate domeniile cultură, protecția mediului și sănătate. Sprijinim în special acele proiecte culturale care promovează forme de artă de înaltă calitate precum Festivalul și Concursul Internațional George Enescu sau această contribuție la creșterea performanței artistice a Orchestrei Române de Tineret", declară Alexey Golovin, Director Dezvoltare Corporativă și Comunicare al KMG International/ Rompetrol.

Harpa donată de KMG Rompetrol este realizată manual în Statele Unite, în atelierele Lyon & Healy, înființate în 1864 în Chicago și specializate doar în producția acestui instrument muzical cu coarde; pentru soliștii la harpă din întreaga lume, acest centru este o referință pentru standardele înalte de calitate și tehnicile inovatoare de manufacturare.

“Harpa este unul dintre cele mai scumpe și mai delicate instrumente muzicale, la care vor cânta cei mai buni tineri muzicieni români, actuali membri ai Orchestrei Române de Tineret: Miruna Vidican, Adriana Ciltea, Cristina Croitoru, Ionela Bradean, Ioana Niculescu și generațiile viitoare de harpiști. Maestrul Ion Ivan Roncea, solistul Filarmonicii “G. Enescu” si prof. univ. dr. la Universitatea Națională de Muzică din București, unul dintre cei mai apreciați harpiști la nivel mondial, constituie un exemplu pentru toți cei care studiază acest instrument.” – declară Marin Cazacu, directorul artistic al Orchestrei Române de Tineret. Orchestra Română de Tineret a fost înființată în 2008 la Sinaia, la inițiativa violoncelistului Marin Cazacu, cu sprijinul Fundației “Prietenii muzicii – Serafim Antropov”.

Membrii săi, tineri artiști cu vârste cuprinse între 18 și 28 de ani, beneficiază de pregătirea tehnică și artistică a maestrului Cristian Mandeal. În 2011, Orchestra a devenit membră a European Federation of National Youth Orchestras. În domeniul culturii, KMG Rompetrol este un partener important al Festivalului și Concursului Internațional George Enescu. Anul acesta, pe 6 septembrie, compania va oferi publicului meloman concertul de deschidere al concursului Enescu, în cadrul căruia vor concerta pianistul cazah Amir Tebenikhin și violonistul Alexandru Tomescu.

Investițiile Grupului în domeniul culturii din ultimii 3 ani se ridică la aprox. 300.000 USD.

Postat in: Fara categorie
» Nici un comentariu

Rompetrol Well Services – Sponsor Principal al Galei Societăţii Civile 2014

12 June 2014

Rompetrol Well Services a fost partener principal al ediției a XII-a a Galei Societății Civile, competiţia anuală prin intermediul căreia sunt premiate cele mai bune proiecte desfășurate de organizații neguvernamentale, grupuri de inițiativă, sindicate sau persoane fizice, punând astfel în valoare si aducând un plus de vizibilitate celor mai bune inițiative civice.
KMG International/ Rompetrol sponsorizează pentru al 11-lea an Gala Societăţii Civile, asumându-şi rolul de formator al atitudinii civice a cărei vectori principali sunt oamenii care acționează prin intermediul asociațiilor şi organizațiilor neguvernamentale.

Festivitatea de premiere a avut loc în data de 10 iunie, la Ateneul Român și s-a desfășurat sub sloganul campaniei de anul acesta: “Cei pe care poți conta, chiar dacă nu vor candida. Merită să-i cunoști!”. Câştigătorii au fost aleşi dintr-un total de 147 de proiecte înscrise în competiţie, de către un juriu format din specialiști în implementarea și evaluarea proiectelor, cercetători, sociologi, jurnaliști, lideri și formatori de opinie ai societății civile și ai sectorului non-profit și din consultanți în CSR, comunicare sau corporate affairs.

Pe scena Ateneului Roman, marele premiu al editiei 2014 a fost înmânat de Alexey Golovin – Managing Director Corporate Development & Communication, Asociației Salvați Copiii pentru proiectul “Bun venit pe lume!”, proiect câștigător și la secțiunea Sănătate, prin care s-a reușit strângerea de fonduri pentru dotarea cu incubatoare și echipamente performante a maternităților din România, pentru salvarea bebelușilor născuți prematur.
Cele 147 proiecte înscrise au fost jurizate de formatori de opinie, jurnalişti, specialişti în implementarea si evaluarea proiectelor sociale, reprezentanți ai societății civile și ai sectorului neguvernamental românesc.

Pentru mai multe informaţii despre eveniment, câştigători şi proiectele înscrise în competiţia din acest an puteţi accesa noul site al Galei Societăţii Civile: www.galasocietatiicivile.ro.

Gala Societății Civile a fost inițiată în anul 2002, iar de-a lungul celor douăsprezece ediții, au fost înscrise în competiție 1.703 proiecte, semnate de către organizații non-profit, neguvernamentale, grupuri de inițiativă sau persoane fizice.

Postat in: Fara categorie
» Nici un comentariu

Ziua Internaţională a Mediului sărbatorită la Rafinaria Petromidia

06 June 2014

Peste 130 de angajaţi ai Rompetrol au sărbătorit pe 6 iunie la Năvodari Ziua Internaţională a Mediului, prin ample acțiuni de informare și conștientizare.

Grupul recunoaşte importanţa care trebuie acordată protejării mediului, zonele principale fiind Marea Neagră şi Lacul Sutghiol, biosfera Deltei Dunării şi ecosistemul aferent Canalului Midia, dar şi a localităţilor Năvodari, Corbu şi Constanţa datorită apropierii de platforma Petromidia, unde investiţiile KMG International/Rompetrol din ultimii 6 ani în tehnologie şi mediu se ridică la peste 600 milioane USD. Preocuparea pentru mediu se regăsește și la nivelul platformei de CSR, compania implementând în ultimii ani proiecte cu peste 300.000 de beneficiari direcți.

Postat in: Fara categorie
» Nici un comentariu

Rompetrol – de 5 ani alături de SMURD

14 May 2014

Rompetrol Rafinare, parte a KMG International, continuă alături de Fundaţia pentru SMURD şi Inspectoratul General de Aviaţie (IGAv) parteneriatul pentru susţinerea intervenţiilor medicale de urgenţă pe cale aeriană, a deplasării personalului şi transportarea victimelor. Valoarea investiției Rompetrol în cei 5 ani de parteneriat depășește 750.000 USD.

“În cadrul colaborării, compania asigură şi în 2014 o parte din combustibilul Jet A1 necesar pentru operarea elicopterelor din Bucureşti şi Târgu Mureş, implicate în intervențiile medicale de urgență. Pentru că ne procupă bunăstarea comunităților unde avem operațiuni, investim în mod susținut în sectorul medical din România; doar în ultimii 5 anii am realizat 55 de proiecte pentru dotarea şi reabilitarea unor unităţi medicale din mediu rural și urban”, declară Alexey Golovin, Director Dezvoltare Corporativă și Comunicare al KMG International / Rompetrol.

„Parteneriatul cu Rompetrol este, cu siguranţă, unul dintre cele mai importante proiecte derulate prin intermediul Fundaţiei pentru SMURD. La rândul său, colaborarea directă cu Inspectoratul General de Aviaţie are o consecinţă cât se poate de palpabilă - salvarea cât mai multor vieţi. Iată cum, prin coroborarea eforturilor acestor trei instituţii, prin profesionalismul de care dau dovadă reprezentanţii fiecăreia dintre ele, ducem la împlinirea celui mai important deziderat al nostru - acordarea de asistenţă medicală de urgenţă pacienţilor aflaţi în stare critică, care necesită o intervenţie rapidă, la un nivel înalt de profesionalism”, declară Dr. Raed Arafat, Preşedinte Consiliu Director - Fundaţia pentru SMURD.

Începând cu anul 2008, Serviciul Mobil de Urgenţă, Reanimare şi Descarcerare (SMURD) a efectuat intervenţii aeriene de urgenţă la nivel naţional, contribuind astfel la transportarea şi salvarea unui număr de peste 5.000 de persoane rănite. În 2013, în cadrul punctelor de operare aeromedicală beneficiare ale sponsorizării acordate de Rompetrol Rafinare, au fost efectuate 1974 (dublu comparativ cu 2012), intervenţii însumând 3922 ore de zbor.

Inspectoratul General de Aviaţie are o contribuţie importantă în cadrul acţiunilor SMURD prin operarea elicopterelor, cât şi prin asigurarea accesului rapid în cadrul intervenţiilor prin utilizarea tuturor structurilor sale teritoriale.

Carburantul JetA1 este folosit pentru operarea elicopterelor și avioanelor, și este produs de Rafinăria Petromidia începând cu anul 1984, fiind certificat conform standardelor din domeniu.

KMG International/ Rompetrol se implică activ în proiecte de responsabilitate socială prin platforma sa "Energia vine din suflet", care cuprinde programul naţional "Împreună pentru fiecare" şi alte proiecte din domeniile protecţia mediului, sănătate şi cultură. În ultimii cinci ani au fost implementate în toate judeţele ţării 87 de proiecte de intervenţie comunitară, cu o investiţie de peste 1.250.000 USD, pentru beneficiul direct al 300.000 de persoane. De asemenea, Grupul se implică în activităţi caritabile sau de sponsorizări, având colaborari pentru Gala Societăţii Civile, ca partener al prestigiosului Festival și Concurs Internaţional George Enescu etc., valoarea investițiilor de tip CSR depășind la nivel de grup suma de 1,5 milioane USD.

Postat in: Fara categorie
» Nici un comentariu

Rompetrol susţine Ora Pământului

28 March 2014

Rompetrol va întrerupe în cursul zilei de 29 martie luminile din staţiile proprii, rafinărie şi sediile de birouri din ţară timp de o oră, între 20:30 şi 21:30, în semn de solidaritate cu evenimentul internaţional Ora Pământului.

„Sprijinim încă din 2009 această iniţiativă internaţională de conştientizare a problemelor climaterice cu care se confruntă în prezent Pământul, și suntem conștienți de impactul individual sau organizaţional pe care cu toții îl avem asupra acestuia. Din acest motiv, recomandăm colegilor şi partenerilor noştri, dar şi comunităţii naţionale să susţină acest demers şi să identifice eventualele măsuri care, însumate, pot contribui la îmbunătăţirea şi conservarea mediului înconjurător. De-a lungul timpului ne-am angajat în programe extinse de investiţii care să susţină strategia de dezvoltare a companiei şi să creștem gradul de protecţie al mediului, și în același timp, dezvoltăm proiecte de CSR cu componentă de mediu, care să răspundă nevoilor comunităților locale", declară Alexey Golovin, director Dezvoltare Corporativă şi Comunicare KazMunayGas International / Rompetrol.

Această decizie nu va afecta securitatea sau funcţionarea reţelei de distribuţie sau a altor activităţi desfăşurate în punctele de lucru ale companiilor membre ale KazMunayGas International/ Rompetrol care vor susţine iniţiativa.

Valoarea totală a investiţiilor Rompetrol în mediu, din 2009 până în prezent, este de 120 milioane USD. Pe fondul creşterii capacității rafinăriei de procesare a țițeiului la 5 milioane tone/an, corelate cu programul de investiţii, consumul de energie electrică a scăzut cu 10.5%, pentru intervalul 2014 – 2012 (0.071 MWh/tonă de materie prima procesată în 2012, comparativ cu 0.068 MWh/tonă țiței procesat în 2014). Pentru toate entităţile companiei se monitorizează şi se acţionează în vederea îmbunătăţirii factorilor de mediu, în conformitate atât cu obligaţiile legale, cât şi cu standardele de calitate şi mediu ale Grupului, modernizarea rafinăriilor Petromidia şi Vega fiind parte din priorităţile actuale ale Rompetrol.

La nivelul platformei Petromidia, activul principal al Grupului, prioritatea o constituie creşterea gradului de protejare a Mării Negre şi a Lacului Siutghiol, a biosferei Deltei Dunării şi a ecosistemului aferent Canalului Midia, precum şi a localităţilor Năvodari, Corbu şi Constanţa.

Angajamentul companiei pentru protejarea mediului se regăseşte şi la nivelul platformei de CSR, din 2009 până în prezent au fost implementate 32 de proiecte de protecția mediului, cu o valuare de peste 400.000 USD, pentru beneficiul comunităților locale.

Postat in: Fara categorie
» Nici un comentariu

Energie solară de la Rompetrol pentru o școală din Năvodari

26 March 2014

Rompetrol, prin programul său naţional de responsabilitate socială – “Împreună pentru fiecare” a susţinut realizarea unui sistem de iluminat în cadrul Școlii Grigore Moisil Năvodari, folosind panouri solare fotovoltaice. Valoarea sprijinului oferit de companie a fost de 45,000 lei.

“Rompetrol este un contribuabil major la nivelul județului Constanța, cu un impact semnificativ, iar angajamentul nostru față de această zonă, în special față de orașul Năvodari, se traduce prin investiții tehnologice și programe de susținere a celor 3000 de angajati, dar și prin grija față de comunitate. Creșterea gradului de protecție a mediului înconjurător ramâne un obiectiv principal de business și din acest motiv investim și la nivel local în proiecte sustenabile de mediu, un exemplu fiind chiar această inițiativă care se adreseaza unui număr de peste 1100 de elevi și cadre didactice, și care are un impact semnificativ”, declară Sorin Graure, Director General al Rompetrol Rafinare.

Proiectul Lumină pentru un viitor verde, selectat pentru implementare în 2013 și finalizat în luna martie, a presupus amplasarea pe clădirea școlii a unui sistem fotovoltaic cu o putere instalată în panouri de 5kWp și conectarea la un invertor on-grid care se va sincroniza la reteaua transportorului local de energie. Prin acest sistem, economiile realizate de școală depășesc 20,000 lei pe an.

Proiectul a presupus și activități de informare și conștientizare a elevilor, dar și a comunității locale, în ceea ce privește beneficiile înlocuirii energiei clasice cu energia solară, nepoluantă. În implementarea proiectului au fost implicați atât personal specializat, cât și voluntari: autorități locale, părinți, și peste 200 de elevi ai școlii.

“Montarea sistemului de panouri fotovoltaice, dar și celelalte activități conexe reprezintă un real câștig pentru școala noastră – pentru elevi, prin activitățile educative realizate, dar și din punct de vedere administrativ, printr-o economie de 1700 lei pe lună la factura de electricitate. Parteneriatul dintre școală – primărie – Rompetrol demonstrează faptul că împreună putem contribui la îmbunătățirea calității mediului înconjurător și a comunității în ansamblul ei.” – Ligia Mangri, director școală.

În Constanța, în ultimii 5 ani, prin acest program au fost realizate proiecte comunitare a căror valoare depășește 700,000 RON, dintre care amintim – reabilitarea centrului de formare și pregătire în descarcerarea și asistență medicală de urgență din cadrul detașamentului de pompieri Palas, amenajarea și dotarea primului cabinet stomatologic școlar în Năvodari, amenajarea unui teren de sport în cadrul Liceului Lazăr Edeleanu din Năvodari, înființarea primul centru de reabilitare pneumologică în cadrul Spitalului de Pneumoftiziologie Constanța etc.

În 2013, valoarea contribuției la bugetul de stat și cel al orașului Năvodari, plătită de companiile de pe platforma Petromidia, s-a ridicat la 1.37 miliarde USD, din care 1.5 milioane USD la bugetul local.

Postat in: Fara categorie
» Nici un comentariu

Primul centru de reabilitare respiratorie deschis de Rompetrol la Constanța

28 February 2014

Grupul Rompetrol, prin programul său naţional de responsabilitate socială – “Împreună pentru fiecare” a susţinut înființarea primului centru de reabilitare respiratorie, în cadrul Spitalului Clinic de Pneumoftiziologie Constanța, ce va deservi zona de sud-est a țării. Valoarea lucrărilor realizate cu sprijinul Rompetrol a fost de 100.000 RON.

“Susținem de mulți ani comunitatea din Constanța, fiind una dintre zonele unde Rompetrol are operațiuni extinse– rafinaria, stații și peste 3000 de angajați. Angajamentul nostru față de aceasta zonă este unul pe termen lung, și se manifestă prin proiecte ample, sustenabile, ca acesta de la Spitalul de Pneumoftiziologie, pentru beneficiul cât mai multor persoane”, declară Azamat Zhangulov, Vicepreședinte Senior al Grupului Rompetrol.

Beneficiarii direcți sunt persoanele cu boli respiratorii grave, care întrunesc indicațiile introducerii într-un program de recuperare, din județul Constanța (peste 1000 de pacienți doar în 2013) și județele limitrofe, aferente zonei de SE a țării.

Lucrările pentru amenajarea unității de recuperare respiratorie au fost realizate în perioada septembrie 2013 – ianuarie 2014 și au constat în reabilitarea mansardei dezafectate și compartimentarea spațiului existent. Astfel au fost create săli de kinetoterapie, grupuri sanitare, cabinete medicale și dotate cu mobilier medical și aparatură specifică: biciclete ergonomice, covoare rulante, aparate multifuncționale, set greutăți etc.

Proiectul a fost realizat prin contribuția voluntară a personalului spitalului (peste 20 de angajați), sprijiniți de arhitecți și Consiliul Județean Constanța ca partener de proiect instituțional.

“În Romania se consideră că trăiesc aproximativ 1 milion de pacienți cu bronhopneumopatie cronică obstructivă și tot atâția astmatici. Astăzi, tratamentul medicamentos nu mai este suficient pacientului cu infirmitate respiratorie. Acesta are nevoie de un ansamblu de măsuri complementare şi progresive, care să vizeze ameliorarea condiţiei clinice şi a condiţiei fizice globale a pacientului cu boli obstructive. Prin colaborarea cu Rompetrol și finalizarea proiectului, pentru beneficiul Spitalului Clinic de Pneumoftiziologie Constanța, dăm o șansă la o viață mai bună pacienților cu boli respiratorii cronice, care sunt așteptați în sala de kinetoterapie dotată cu aparatura specifică.” – Dr. Erdin Borgazi, manager spital.

Parteneriatul Grupul Rompetrol – Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Constanța a vizat unul din cele 16 proiecte de CSR, din domeniul sănătate și protecția mediului, selectat pentru implementare în 2013, dintr-un total de 218 aplicații primite pe website-ul programului Împreună pentru fiecare.

În Constanța, în ultimii 5 ani, prin acest program au fost realizate proiecte comunitare a caror valoare depășește 700,000 RON, dintre care amintim – reabilitarea centrului de formare și pregătire în descarcerarea și asistență medicală de urgență din cadrul detașamentului de pompieri Palas, amenajarea și dotarea primului cabinet stomatologic școlar în Năvodari, dotarea cu panouri solare a Școlii Grigore Moisil din Năvodari, etc.

Postat in: Fara categorie
» Nici un comentariu

Pages